فاجعه فحشاء در رژیم حکومت جمهوری اسلامی سید محمد خاتمی

تاریخ: ۱۵/۹/۱۳۸۲
شماره: ۲۸۳۱-۹-۵۱
پیوست: ندارد
شماره ثبت:
موضوع: فاجعه فحشاء در رژیم حکومت جمهوری اسلامی سید محمد خاتمی.

بسمه تعالی

والذان یاتیانها منکم فاذو هما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان تواباٌ رحیماٌ. آنانی که فحشا آورند با ریشخند و توبیخ و اهانت بیازارید آنان را چنانکه توبه کردند و شایسته شدند از آنان بگذرید؛ که خداوند همانا توبه خلق را می پذیرد و با آنان مهربان است.

(سوره ۴، آیات ۱۵ تا ۱۹ قرآن کریم.)

رونوشت: جناب آقای انصاری راد ریاست محترم کمیسیون اصل (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی با توجه به مندرجات کلاسه پرونده ۴۱۴۹۱ دبیرخانه مجلس شورای اسلامی، پیرو نامه شماره ۲۸۳۱-۸-۴۲ مورخ ۲۴/۸/۱۳۸۲ پیگیری و تحقیقات در خصوص استخدام دختران مشتاق و آرزومند استخدام در دستگاه دولت جمهوری اسلامی در قبال ازاله بکارت، دختران نگون بخت در سازمانهای دولتی و مداخله وقیحانه و شرم آور آقای قربانعلی دری نجف آبادی در حمایت گروههای جنده باز فاسد با عنوان هیئت های رسیدگی کننده به تخلفات اداری وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی کابینه سید محمد خاتمی!!؟ که پرونده زنای محصنه عناصر آن در استان گلستان مفتوح است (مدارک مستند اثبات جرم آقای قربانعلی دری نجف آبادی با عنوان ریاست دیوان عدالت اداری در مراجع قانونی و صلاحیت دار قضایی با حضور هیئت منصفه به طرفیت این حقیر ارائه خواهد شد.) پیشنهاد این حقیر به سرکار خانم راکعی عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره گفتگوی ایشان با خبرگزاری کار در رابطه فروش، اغفال، قاچاق و مبادله زنان و سود حاصل از چنین مبادلات که تجارت سیاه نام گرفته و بدل شدن این معاملات به شغلی پرسود که در عین درآمدزایی سرشار، مالیات هم بر آن بار نمی شود و ترانزیت دختران جوان به امارات شارجه، دبی، ابوظبی، عجمان، کویت و دیگر شیخ نشین های عیاش خلیج فارس و ارسال لایحه قاچاق زنان و دختران نگون بخت با پایمردی وزارت کشور به هیئت دولت جمهوری اسلامی کابینه سید محمد خاتمی!!؟ علاوه بر دخالت آقای قربانعلی دری نجف آبادی در این ماجراها، نقش آقای مهرداد تقی زاده مشاور عالی وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی کابینه سید محمد خاتمی!!؟ (آقای احمد خرم) و دیگر اعضای نظام جمهوری اسلامی کابینه سید محمد خاتمی؟!! بر اساس مدارک دستور پرداخت چند میلیارد تومانی ماهانه که ظاهرا بدون اطلاع و مجوز مجلس شورای اسلامی به این نابغه فنی و اقتصادی از بیت المال توسط آقای احمد خرم، این عامل افتتاح دفاتر و شعبات چندمنظوره با صرف بودجه کلان از دولت و هزینه بیت المال در شیخ نشین های خلیج فارس و کویت و … را نباید از نظر دور داشت و پیگرد قانونی برعلیه مهرداد تقی زاده مشاور عالی وزیر راه و ترابری این جمهوری اسلامی در مراجع صلاحیت دار قضایی با حضور هیئت منصفه و نمایندگان حقوق بشر به طرفیت این حقیر را ضروری می دانم و به رشاء اینکه این حقیر در دیوان عدالت اداری به اعدام بدون مقدمه و بدون محاکمه تهدید شده ام؛ اصلح آن است که کمیسیون اصل (۹۰) یک نسخه از این شکواییه را به آقای دری نجف آبادی و نسخه دیگر برای خانم راکعی و سازمان های حقوق بشر ابلاغ فرمایند و شکایت از آقای دری نجف آبادی متهم به حمایت از این گروه فاسد و بی شرم در زمانیست که روند فحشا و بی عفتی در نظام جمهوری اسلامی جوامع بشری را آنچنان متأثر نموده و این لکه ننگ بر دامان بشریت قرن بیستم، شأن آدمی را در حد شیء یکبار مصرف پوچ و بی ارزش تنزل نموده است، و خبرنگار اخراج شده BBC از ایران گزارش می دهد که از ۳ میلیون زن ساکن تهران، یک میلیون نفر آنان به فحشا مشغولند. (خبر مندرج در روزنامنه همشهری مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۱) و سایت زنان ایران از قول مقام آگاه شهرداری خبر می دهد که روزانه حداقل ۱۴ جسد نوزاد و جنین سقط شده حاصل از عمل شنیع فحشا افراد کم درآمد و فقیر و مستأصل در سطل های زباله شهری مشاهده می شود که این نشانه تشدید عمل فحشا در محیط اجتماعی این دولت جمهوری اسلامی است. (خبر مندرج روزنامه همشهری مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۸۱) این هشداری به جوامع حقوق بشر و مسئولین این جمهوری اسلامی مدعی گفتگوی تمدنهاست و به قول نویسنده معاصر در چنین محیطی که جنده بازانش خود جنده اند، همه جاتاریکی، مرگ گرسنگی است، تهمت وافترا، فقراست وفلاکت وبدترازهمه ناچاری، ناچاری و فقر و ناداری، اعتیاد و انواع قاچاق، فساد اخلاق و فحشا، خانه به دوشی، و آوارگی، و دربدری است، نسبت به گشایش سایت آزمایشی اینترنتی به آدرس www.mohsen-fazelian.4t.com اقدام گردیده تا با انعکاس این نامه وسایرنامه های مربوط به فساد جاری در کابینه جمهوری اسلامی سید محمد خاتمی که عموم اعضاء آن به خلافکاری وچپاول وغارت بیت ا لمال مشغولند و تمام این نامه ها بدون جواب مانده، در کابینه سید محمد خاتمی و تمام دستگاه جمهوری اسلامی شاید یک صاحب غیرت واجد یک تارمویرگ بنام غیرت پیدا شود و پاسخ دهد، باشد که ازاین حظیره القدس استثمار شود.

من ا.. توفیق.

محسن فاضلیان.

به مناسبت گشایش سایت اینترنتی www.mohsen-fazelian.4t.com

رونوشت:

۱٫ به لحاظ اینکه در دیوان عدالت اداری، این حقیر را به اعدام بدون محاکمه و بی مقدمه تهدید نموده اند، اصلح آن است که نسخه مربوط به آقای دری نجف آبادی توسط کمیسیون اصل (۹۰) قانون اساسی مجلس شورای اسلامی ابلاغ شود.

۲٫ آقای مهرداد تقی زاده مشاور وزیر راه و ترابری جمهوری اسلامی سیدمحمد خاتمی (آقای احمد خرم) از موسسین دفاتر و شعبات چندمنظوره؟! در کشورهای عربی جهت تهیه پاسخ.

۳٫ گروه های جنده باز با عنوان هیئت های رسیدگی کننده به تخلفات اداری وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی سید محمد خاتمی جهت تهیه پاسخ.

۴٫ آقای صادق افشار عضو کابینه جمهوری اسلامی سید محمد خاتمی؟؟! جهت تهیه پاسخ.

۵٫ آقای احمد کرفی، کارگزین وزارت راه و ترابری جمهوری اسلامی کابینه سید محمد خاتمی؟؟! جهت تهیه پاسخ.

۶٫ مراجع مربوط به حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت اطلاع.

۷٫ سرکار خانم راکعی عضو محترم کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی (موضوع مصاحبه با خبرگزاری کار مندرج در روزنامه شرق مورخ ۲۸/۸/۱۳۸۲ جهت استحضار و پیگیری و اقدامات قانونی در مراجع صلاحیت دار قضایی با حضور هیئت منصفه و به طرفیت این حقیر با ملاحظه عمل شنیع آقای دری نجف آبادی به دخالت و پشتیبانی از گروه اراذل و اوباش متجاوز به حقوق زنان و دختران در این جمهوری اسلامی توسط کمیسیون اصل (۹۰) ابلاغ می گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>